Barion Pixel

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

 • AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Petrics Bernadett egyéni vállalkozó (adószám: 69984318-1-33, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://www.3dverzum.hu/privacy-policy/ címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 • ADATKEZELŐI ADATOK

 

A szolgáltató neve: Petrics Bernadett

A szolgáltató székhelye:2225 Üllő, Deák Ferenc u. 22.B.2.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@3dverzum.hu

Adószám: 69984318-1-33

A szerződés nyelve: magyar

Telefonszám: +36 70 672 3693

Honlap: www.3dverzum.hu

 

Tárhely szolgáltatónk:

Tárhelyszolgáltató neve BlazeArts Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Tárhelyszolgáltató honlapja www.forpsi.com
Tárhelyszolgáltató e-mail címe admin@forpsi.com

 

Az adatok kezelés során- ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében- az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Minden tevékenységre kiterjedő adatfeldolgozók:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Petrics Bernadett 2225 Üllő,Deák Ferenc utca 22.B/2. Tárhelyszolgáltatás, vásárlói megrendelések kezelése, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
Buza Norbert 2225 Üllő,Deák Ferenc utca 22.B/2. Tárhelyszolgáltatás, vásárlói megrendelések kezelése, adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

 

Fizetéssel és szállítással kapcsolatos adatfeldolgozók:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1. fizetési opció
KBOSS HU Kft. 1031 Budapest, Záhony u. 7. számlázás
Foxpost Zrt. Gyöngyös, 3200, Batsányi János u. 9 szállítás
GLS General Logistics System Hungary csomag-logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. szállítás
SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás u. 39. szállítás

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Számlázás, díjbekérő és számla kiállítása Vállalkozásunk jogos érdeke, jogi kötelezettség keresztnév, vezetéknév, cégnév, telefonszám, város, irányítószám, utca, házszám, adószám, e-mail cím 8 év
Szállítás, a termék elszállítása a megrendelőhöz Vállalkozásunk jogos érdeke, jogi kötelezettség keresztnév, vezetéknév, cégnév, telefonszám, város, irányítószám, utca, házszám, e-mail cím 5 év

Amennyiben az adatfeldolgozóink köre változik, a változások azonnal átvezetésre kerülnek a jelen tájékoztatóban.

Hírlevél és marketing szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozók: 

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

CRM és marketing

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam

Hírlevél regisztráció a honlapon.

Cél, hogy a regisztrált érdeklődő elektronikus úton kapjon rendszeres tájékoztatást a vállalkozásunk híreiről, eseményeiről valamint vásárlásait követően vásárlói elégedettségi felmérésben vegyen részt. Az adatkezelés célja továbbá a regisztrált látogató közvetlen üzletszerzési célú megkeresése
elektronikus üzenet formájában, amennyiben az Érintett regisztráló az
adatkezelés ellen nem tiltakozik.

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes
hozzájáruláson alapul. A hírlevélküldés jogalapja lehet továbbá
az Adatkezelő jogos érdeke, amennyiben a hírlevél nem
kifejezetten természetes személyeket szólít meg. Jogos érdek
megnevezése: közvetlen üzletszerzés (ld. az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) (47) preambulum
bekezdésének felhatalmazását). Az Adatkezelő mindenkor
biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben
az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú
megkereséseket kapni az Adatkezelőtől, úgy adatait az
Adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja
ebből a célból felhasználni.
keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, hírlevélküldés és
feliratkozás logfájljai.
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

A fentieken túl további, csak a szolgáltató által kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása. Célja a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztikai célok. Vállalkozásunk jogos érdeke IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa. 1 hónap

Fiók regisztráció a honlapon.

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása. Jogosultsági szintekhez szükséges azonosítás.

önkéntes hozzájárulás keresztnév, vezetéknév, cégnév, telefonszám, város, irányítószám, utca, házszám, adószám, felhasználónév, e-mail cím a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Nyereményjáték regisztráció.

Nyereményjáték esetén a Felhasználó személyes adatai
kezelésének célja a Felhasználó nyereményjátékban való
részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez
szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes
Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának
és a nyeremények átadásának lehetővé tétele, a nyeremény
átadását követően az esetleges vitás helyzetek tisztázása, és
egyes adózási tárgyú jogszabályokban előírt adatmegőrzési
kötelezettség teljesítése

önkéntes hozzájárulás keresztnév, vezetéknév, lakcím, adószám vagy
adóazonosító jel
Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama
az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait
a Szolgáltató további 5 évig őrzi.

Ügyintézés,

panasz észrevételre,

panaszra válaszadás

jogi kötelezettség

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

5 évig

 

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük a személyes adataikat, ha regisztrálni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni. A regisztráció, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a hello@3dverzum.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

 • Technikai adatok

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 • Cookie-k (Sütik)
  • Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngésződben. Ehhez a hozzájárulásod szükséges.

A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

 

 • Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

 

 • Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

 

 • Milyen „sütikkel” találkozhatsz?

Általában kétféle „süti”-t használhatunk.

 • Ideiglenes „sütik”, melyek addig maradnak az eszközödön, amíg el nem hagyod a weboldalt.
 • – Állandó „sütik”, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközödön maradnak, amíg azokat nem törlöd.
 • – Harmadik féltől származó „sütik”, melyeket harmadik fél helyez el a böngésződben (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngésződben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.

 

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

 

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az általad kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek téged azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

 

Funkcionális „sütik”:

 

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitottad meg a honlapot, vagy az általad korábban megadott, és tárolni kért adatokat, például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében általad végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az a más weboldalakon folytatott tevékenységed. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket megosztottál.

 

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az érdeklődési körödnek leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez a kifejezett belegyezésed szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásaidról.

 

 • Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

 

 • Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék számodra a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be neked a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a nem jelennek meg neked a hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználói igényeidhez és érdeklődési körödhöz.

 

Néhány minta a „sütik” felhasználására:

 • A felhasználó igényeihez igazított tartalmak, szolgáltatások, termékek megjelenítése.
 • A felhasználó érdeklődési köre szerint kialakított ajánlatok.
 • Az általad kért esetben a bejelentkezés megjegyzése (maradjon bejelentkezve).
 • Internetes tartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szűrők megjegyzése (family mode opciók, safe search funkciók).
 • Reklámok gyakoriságának korlátozása; azaz, egy reklám megjelenítésének számszerű korlátozása a felhasználó részére adott weboldalon.
 • A felhasználó számára releváns reklámok megjelenítése.
 • Geotargeting

 

 • Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért, ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

 

 • A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

 • A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használd keresőd “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

 • Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngésződbe, mely megakadályozza, hogy a honlap a rád vonatkozó információkat elküldje a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken találsz:

Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

 

 • További hasznos linkek

Ha szeretnél  többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról az alábbi linkeken megteheted

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies

 

 • AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

 

 • Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és  megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 • AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

 • ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon (hírlevél esetén a hírlevélben található “Leiratkozás” című linkre történő kattintással), illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 • Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

5.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:  http://www.naih.hu

 

 

 • Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megfelel.

 

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a: www.3dverzum.hu weboldalon történik.

 

Ezen szabályok hatályba lépésének dátuma:  2023.12.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korábbi Adatvédelmi tájékoztatók:

A 2019.09.01-től érvényes Adatvédelmi Tájékoztató itt olvasható